Tuyển dụng

wfrwe

11/01/2017

Ngày 1/11, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với báo chí về đề xuất của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, sáp nhập...

XVa

11/01/2017

Theo Bộ trưởng Nội vụ, vấn đề sẽ thực hiện ngay là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các bộ ngành, địa phương. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của...

vadv

11/01/2017

Theo Bộ trưởng Nội vụ, vấn đề sẽ thực hiện ngay là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các bộ ngành, địa phương. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của...

copyright©2017 DAI PHAT THING | design by ptit.vn

0918792133